>  sídlo účetní firmy

Tiskopisy 

aktualizováno 9.3.2014

2013 –  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 (xls)   – včetně příloh
2012 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 (xls) ASPEKT HM, s.r.o.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 (xls) ASPEKT HM, s.r.o.
– zatím bez přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu

– jedná se o bezplatné verze,  můžete ji využít, pokud nepřekračujete níže uvedené meze:

  • účetní zisk nepřekročí částku 400 000 Kč,
  • nedaňové výdaje na řádku č. 40 nepřekročí částku 500 000 Kč,
  • roční úhrn čistého obratu nepřekročí částku 800 000 Kč,
  • průměrný přepočtený počet zaměstnanců nepřekročí počet 10 osob.

Pokud dojde k překročení, v některých polích se objeví text LIMIT, formulář přestane pracovat správně.

zdroj: www.business.center.cz