Předčíslí účtů pro placení daní

Název daně před. účtů Daň darovací 7747 Daň dědická 7739 Daň silniční 748 Daň z nemovitostí 7755 Daň z převodu nemovitostí 7763 Daň z přidané hodnoty 705 Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti […]

Seznam zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovna Kód pojišťovny Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 Oborová zdravotní pojišťovna 207 Revírní bratrská pokladna 213 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 209 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211  

Jak na švarcsystém, radí Hospodářská komora

Hospodářská komora České republiky se rozhodla vydat příručku „jak na švarcsystém“, kde informují o švarcsystému. Ten je od 1.1.2012 nelegální a je posuzován jako přestupek. Příručku nelze chápat jako závazný a vyčerpávající návod k řešení problematiky švarcsystému, protože vždy záleží na vyhodnocení konkrétní situace konkrétním inspektorem. Právníci z Hospodářské komory měli za cíl shrnout důležité […]

Účetní kalendář

LEDEN                                                                                       pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou […]